Financiën

Bijstelling lopende begroting

Bijstelling lopende begroting

In dit hoofdstuk zijn de financiële bijstellingen van de lopende (meerjaren)begroting weergeven. Daarbij komen allereerst de mutaties per programma en de wijzigingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen aan de orde. Het totaal van de bijstellingen is weergegeven in de volgende tabel.

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

01 Samenleving

-783

-1.900

-617

-537

-440

02 Omgeving

-344

-133

-77

-94

-96

03 Organisatie

-320

566

579

679

685

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

1.846

2.538

593

-143

-269

Totaal bijstellingen

398

1.070

478

-95

120

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 12:45:38 met de export van 10/27/2021 12:36:12