Financiën

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Inleiding

In de primitieve Begroting 2021 resteerde een bedrag van € 951.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2021. Bij het opstellen van de voorjaarsnota was daarvan € 917.000 ingevuld. Het restant van € 34.000 is in de najaarsnota ingevuld.
Het meerjarig verloop is in de volgende tabel weergegeven:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting

951

1.578

1.960

1.960

1.960

Ingevuld t/m voorjaarsnota

917

435

435

435

435

Ingevuld t/m najaarsnota

34

832

1.089

1.089

1.089

Niet in te vullen taakstelling VJN

0

0

0

0

0

Niet in te vullen taakstelling NJN

0

54

0

0

0

Restant taakstelling

0

257

436

436

436

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 12:45:38 met de export van 10/27/2021 12:36:12