De najaarsnota is een tussentijdse rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij de voortgang van activiteiten en investeringskredieten en recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2021. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2021 12:45:38 met de export van 10/27/2021 12:36:12